Ple d’organització del Consell Comarcal del Priorat del 7 d’agost de 2023

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  Hi votem a favor.
 2. Exp.1104/2023. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal del Priorat.
  Hi votem a favor.
 3. Exp.1108/2023. Creació de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat i delegació de competències del Ple en la Junta.
  Ens abstenim.
 4. Exp.1105/2023. Creació de les Comissions Informatives del Consell Comarcal del Priorat.
  Ens abstenim.
 5. Exp.1106/2023. Nomenament dels integrants de la Comissió Especial de Comptes.
  Hi votem a favor.
 6. Exp.1110/2023. Aprovació, si escau, de les dedicacions i indemnitzacions dels càrrecs electes del Consell Comarcal del Priorat.
  Ens abstenim. La consellera Meritxell Cardona manifesta que espera que aquesta nova distribució vagi acompanyada de ganes de treballar per tota la comarca. El president, Sergi Méndez Romero, explica la proposta d’acord que s’ha portat al Ple, en la que no hi ha augment pressupostari respecte les dedicacions de l’anterior mandat, manifestant que fins i tot la seva dedicació que és d’un 75% s’ha vist disminuïda respecte la de l’anterior president.
 7. EXp.1107/2023. Creació de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Priorat.
  Ens abstenim.
 8. Exp.1109/2023. Nomenament dels representants del Consell Comarcal del Priorat en diversos òrgans col·legiats.
  Ens abstenim.
 9. Exp.1112/2023. Ratificació temporal del gerent del Consell Comarcal del Priorat.
  Ens abstenim. La consellera Meritxell Cardona pregunta el motiu pel qual aquest nomenament és temporal, el president explica que la intenció és fer un procés de selecció reglamentari, obert, tot i que es tracta d’una plaça de confiança.
 10. Exp.1098/2023. Declaració d’un bé cultural d’interès local del municipi de Pradell de la Teixeta.
  Hi votem a favor.

B) Activitat de control
Informe de Resolucions de Presidència de nomenaments i delegacions.
Ens donem per assabentats de les resolucions.

C) Precs i preguntes.
No n’hem formulat.

Cerca

Notícies destacades

 • Presentarem una moció de suport a la pagesia al Consell Comarcal del Priorat
  Presentarem una moció de suport a la pagesia al Consell Comarcal del Priorat

  La nostra pagesia ha dit prou. El 6 de febrer de 2024 pagesos de les quatre demarcacions del nostre país van sortir al carrer per protestar contra un cúmul de factors que els està ofegant. Si res no canvia, això obligarà a molts pagesos i pageses a abandonar la feina al camp perquè no poden…

 • Reunió de treball amb el diputat al Congrés Josep Maria Cruset
  Reunió de treball amb el diputat al Congrés Josep Maria Cruset

  Aquest matí el nostre diputat al Congrés, Josep Maria Cruset, ha visitat el Priorat per a dur a terme una reunió de treball i recollir les preocupacions de la comarca que es puguin traslladar a Madrid. El patrimoni, la cultura i l’aigua han estat els protagonistes de la trobada. El Priorat té una riquesa patrimonial,…

 • Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat del 29 de gener de 2024
  Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat del 29 de gener de 2024

  A) PART RESOLUTIVA 1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.Hi votem a favor. 2- Exp. 926/2023. Ratificació de la Resolució de Presidència núm. 396/2023, d’aprovació d’una modificació de conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes.Hi votem a favor. 3- Exp.2015/2023. Ratificació de la Resolució de Presidència núm.484/2023, d’ aprovació d’una addenda al contracte programa…

Arxius