Junts Cabassers – CM

A) Projecte de govern 2023/2027

Així és com ha de ser l’Ajuntament de Cabassers. Durant el mandat 2023-2027 i des de l’oposició durem a terme la nostra tasca de fiscalització i de democratització per a fer que l’Ajuntament compleixi els mínims exigibles de qualitat democràtica i transparència. Transformarem l’Ajuntament de Cabacés en l’Ajuntament de Cabassers; és a dir, el transformarem en un ajuntament normal, amb aquests principis, que són els bàsics democràtics imprescindibles amb què ha de funcionar qualsevol administració:

 1. L’Ajuntament és una administració pública.
  L’Ajuntament forma part de l’administació pública de Catalunya, i s’ha de comportar com el que és, amb respecte per la llei i els drets dels ciutadans. Ha de ser completament transparent, i no es pot gestionar com si fos la junta d’una entitat privada; ens representa a tots.
 2. Pluralisme.
  El pluralisme és un valor a protegir, i cal que tothom se senti lliure per a expressar el que pensi. L’únic límit és la llibertat de l’altre. S’ha de poder parlar de tot. La unitat gregària no aporta res. A Cabassers hi ha diverses sensibilitats, i totes han de tenir representació.
 3. Transparència i digitalització.
  Anunciarem la celebració dels plens (perquè són públics i cal garantir el dret de participació dels ciutadans, cosa que només s’aconsegueix fent saber quan se celebren), i vetllarem que les actes d’aquests plens es publiquin a la seu electrònica. L’acta més recent que hi ha a la seu electrònica, a la data de publicar aquest programa, és del 2016 (algunes de les actes s’han publicat en una actualització de l’apartat de dades obertes, no a la seu electrònica, el 21/09/2022). Impulsarem la creació d’un portal municipal potent i útil, amb informació actualitzada, des d’on es podrà accedir a tota la informació pública, fer tràmits en línia, veure l’emissió en directe dels plens i disposar d’eines que ajudin a la participació ciutadana. També es podrà, des de la web, sol·licitar la intervenció a les sessions plenàries, que és un dret que tenen els ciutadans, entitats i col·lectius.
 4. Llengua.
  Cultura i llengua són elements conformadors de la identitat i de la nació. La defensa de la llengua i de la cultura catalana ha de ser objectiu prioritari de l’acció política. Som l’únic municipi del Priorat que encara té com a oficial una grafia del seu nom que no respecta les normes de la llengua ni la llei de política lingüística, i ho resoldrem. La legislació de Memòria Democràtica aprovada l’octubre de 2022 hi obliga i no deixa cap altra opció. No cal esperar que ens apliquin per força aquesta legislació podent corregir de grat. L’Ajuntament ha de ser responsable i ha de prendre la iniciativa i dur a terme les gestions necessàries per a normalitzar aquesta situació. I això és el que farem complir.
 5. Cal actualitzar l’administració local de Cabassers.
  Millorarem la qualitat democràtica: anunciarem els plens, hi garantirem el dret de participació, vigilarem que es pubiiquin les actes puntualment, farem complir la llei de política lingüística, etc. Volem canviar la manera de fer, aquell “és que això ha sigut així tota la vida” que ja no funciona.
 6. Ens hem de singularitzar amb la cultura i el patrimoni.
  Ens cal més valor afegit, i el tenim. Durant anys no se n’ha fet tot el cas que es mereix, però hi és: el patrimoni històric i les tradicions. Tenim una història documentada fins al segle XII. Amb la recerca arqueològica probablement podrem aprofundir molt més a les arrels del poblament de Cabassers. No hem d’abandonar el nostre patrimoni històric, ni hem de permetre que es maltracti, i hem de fomentar les nostres tradicions perquè no es perdin.
 7. Dinamització econòmica.
  Defensem la iniciativa individual com a motor de prosperitat en un marc d’economia de mercat. La fira de l’oli ha de ser un mercat de contactes comercials obert a tots els productors, a més d’un esdeveniment de venda al públic.
 8. Atenció als ciutadans.
  Els nostres càrrecs electes atendran mensualment els veïns, a hores habitualment establertes, per tal que qualsevol persona els pugui exposar les seves inquietuds, problemes, propostes, queixes o comentaris. No pretenem impressionar el poble amb grans projectes, sinó que volem il·lusionar la gent amb petits projectes on tothom hi tingui cabuda.
 9. Benestar animal.
  Vetllarem pel benestar dels gats ferals i per a evitar les molèsties que ara causen al veïnat. Juntament amb entitats especialitzades, garantirem que els animals puguin viure amb seguretat, ben alimentats, desparasitats i esterilitzats, amb l’objectiu que s’acabi el seu relleu generacional de manera natural.
 10. Gestió de l’aigua
  Necessitem una gestió eficient i correcta de l’aigua: estudiarem quin ús se’n fa, detectarem i repararem fuites, estudiarem ampliacions de l’emmagatzematge, etc. La bona gestió de l’aigua és una prioritat per a nosaltres, i és un dels grans reptes que hem d’afrontar en un futur immediat.
 11. Participació
  En aquesta pàgina web hi trobareu més propostes, notícies i formes de participació. És una eina que posem al vostre servei i us animem a utilitzar-la. Volem fer política de proximitat i de qualitat, i per això comptem amb vosaltres.
 12. El nostre projecte és renovador.
  El nostre projecte està dissenyat per a ser regenerador de la política local tant si guanya les eleccions com si no. El nostre objectiu és aconseguir la bona governança. Si ens doneu la majoria de regidors a les urnes aplicarem el nostre programa de govern. I si no ens la doneu, serem un element igualment renovador i fiscalitzarem l’acció del govern, vigilant que es compleixi la Llei en tot moment, que drets i deures vagin junts i que les coses es facin bé.

B) Programa electoral

Vam presentar una candidatura a l’Ajuntament de Cabassers a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, on vam obtenir 49 vots i un regidor, que forma el Grup Municipal Junts – CM. El Programa Electoral amb què ens vam presentar a aquelles eleccions conté les accions específiques de l’eix d’acció pel període 2023-2027. Farem aquestes propostes al Ple, mitjançant la presentació de mocions:

 • Agricultura
  Possibilitarem l’aprofitament d’instruments com el Banc de Terres i les ajudes públiques pel traspàs d’activitats agrícoles i ramaderes.
 • Camins
  Vetllarem pel manteniment dels camins públics municipals, per assegurar que sempre siguin transitables en les millors condicions.
 • Civisme
  Crearem un reglament que millori la convivència ciutadana i que reguli l’ús dels espais públics. Vetllarem per la seguretat de les activitats nocturnes, el control dels sorolls i reforçarem les accions per a evitar els excrements dels animals de companyia als carrers.
 • Cultura
  La Cultura és l’eix del nostre pla estratègic per al període 2023-2027. Les figures de Delfí Navàs, Longí Navàs i Prudenci Seró són els fonaments de la transformació cultural que impulsarem, reorientant els recursos cap a la interpretació de la serra de Montsant i de la història local gràcies a les bases sòlides que van establir aquelles tres figures. Conegueu el pla específic amb més detall en aquest enllaç.
 • Educació
  Treballarem amb l’escola perquè els infants i joves coneguin de ben petits la història i les tradicions del nostre poble. Aprofitarem tots els recursos educatius que ens ofereix el terme municipal.
 • Energia
  Crearem un servei d’assessorament per a la implantació d’energies renovables. Les instal·lacions municipals disposaran de plaques fotovoltaiques i hi reduirem el consum d’energia. Acabarem els talls de subministrament elèctric i garantirem que, en el cas d’interrupcions programades, s’avisi a la població del motiu i la durada de la interrupció.
 • Entitats
  Transformarem l’actual Comissió de Festes en un òrgan consultiu de les entitats legalment registrades. Els oferirem assistència i suport en matèria fiscal, i les informarem de les subvencions sectorials a què puguin optar, ajudant-les en els tràmits.
 • Festes
  Recuperarem les festes tradicionals i populars, i especialment les seves músiques (per exemple, la Jota de Cabassers). Garantirem que la festa no impedeixi el descans, i que el descans no dificulti la festa.
 • Gent gran
  Promourem les activitats per a la gent gran i crearem un servei específic d’atenció, per a conèixer les seves necessitats i la manera de cobrir-les.
 • Gestió forestal
  Disminuirem el risc d’incendis facilitant la bona gestió de les zones forestals del terme. Per aconseguir-ho, facilitarem als propietaris tota la col·laboració necessària per a elaborar plans de gestió forestal. Potenciarem l’ADF local i hi mantindrem reunions periòdiques per tal de coordinar línies d’actuació i prevenció.
 • Habitatge
  Tenim un problema: massa cases buides i, tot i així, gran dificultat per a trobar habitatge a Cabassers. Farem un cens de cases buides per a conèixer l’estat de la qüestió. Un cop analitzada la situació, impulsarem acords de reforma d’habitatges buits, facilitarem l’accés a fons públics per a la promoció de pisos per a joves i crearem l’entorn necessari perquè la reforma i el lloguer o la venda siguin possibles.
 • Joventut
  Crearem un servei d’atenció a la joventut per a donar resposta a les seves necessitats, i facilitarem l’organització d’activitats per a la gent jove. Els integrarem als processos de participació per a la presa de decisions, sobretot les relacionades amb ells mateixos.
 • Millora del nucli urbà
  Millorarem i renovarem les instal·lacions d’aigua per a afavorir l’estalvi i evitar fuites. Revisarem el clavegueram i la xarxa de gas canalitzat i crearem un mapa digital de conduccions subterrànies per a facilitar la intervenció en cas d’avaria. Farem un pla de soterrament dels cablejats elèctrics i de comunicacions, de manera que les façanes quedin lliures. Estudiarem una nova pavimentació dels carrers amb criteris estètics, perquè siguin vies agradables i no lloses de formigó.
 • Promoció econòmica
  Garantirem la connexió a la xarxa de fibra òptica terrestre. Facilitarem espais de treball (l’anomenat “coworking”) i per això adaptarem les instal·lacions de la planta baixa l’edifici del Cafè, que és de propietat municipal. Tecnificarem les sales perquè puguin tenir funcions polivalents. Generarem llocs de treball al municipi mitjançant el Programa Treball a les Comarques.
 • Residus
  Substituirem el tractor que actualment s’utilitza per a la recollida d’escombraries per un vehicle elèctric. Evitarem la pudor de gasoil que deixen les emissions del tractor antic que encara es fa anar, i amb el vehicle elèctric amb cabina millorarem la seguretat i el comfort de les persones que fan la recollida.
 • Salut
  Conjuntament amb el CAP de Falset i l’escola, treballarem per a prevenir els consums addictius, les actituds violentes i les malalties mentals. Promourem l’exercici físic moderat i saludable, com el passeig en grup, que alhora distreu, promou la conversa i diverteix. Organitzarem activitats per a evitar la soledat i facilitar la interrelació personal.
 • Seguretat
  Estudiarem la fórmula que ens permeti tenir persones amb autoritat i capacitat sancionadora davant de comportaments incívics i que puguin dur a terme funcions de vigilància, no només del nucli urbà, sinó també de les finques, per a prevenir robatoris de fruits o eines de treball, avisant als Mossos si es detecta activitat sospitosa.
 • Subvencions
  Creiem que l’administraració pública ha de crear les condicions perquè la iniciativa privada pugui dur a terme la seva activitat amb seguretat. Es tracta de crear un marc que afavoreixi el desenvolupament, i posarem especial interès a comunicar i facilitar subvencions i ajudes als sectors econòmics locals per ajudar-los a desenvolupar-se.
 • Turisme
  Cal garantir un turisme de qualitat i respectuós, i per això posarem en marxa una comissió de treball amb les entitats i negocis turístics locals per a definir les línies estratègiques del sector. No ampliarem les zones d’acampada ni crearem aparcaments de furgonetes: no hem d’augmentar l’oferta sinó la qualitat.

Contacte

Twitter
Instagram
Web