Resum del ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat del 27/05/2024

Abans de la celebració del ple hi havia convocada la Comissió Especial de Comptes, a les 17:00h. La convocatòria es va fer el 22 de maig pel 27 del mateix mes, de manera que només havíem tingut cinc dies per a examinar els documents de l’expedient. El Decret Legislatiu 2/2003 preveu a l’art. 101.3 que la documentació de la comissió ha d’estar a disposició dels seus membres com a mínim 15 dies abans de la primera reunió, per a tenir temps suficient per a estudiar-la. Vam al·legar aquesta circumstància i per tant la comissió es tornarà a convocar al mes de juny, respectant el termini legal per a tenir suficient temps per a examinar els documents.

A les 19:00h va començar el ple ordinari. A la part resolutiva, ens vam abstenir al primer punt (modificació de la plantilla) i vam votar a favor dels punts dos (aprovació del pla de mesures antifrau) i tres (aprovació de la relació de llocs de treball). S’incorporà un punt per la via d’urgència (que vam votar a favor), per a rectificar la moció de suport a la pagesia aprovada al ple ordinari anterior. La modificació era per a fer constar que la moció havia estat consensuada pels tres grups polítics del Consell (ERC, Junts i CUP), ja que a l’acta hi constava que era una iniciativa només d’ERC. El cos del text de la moció es va mantenir sense canvis.

Durant l’activitat de control, després d’explicar el contingut a l’ordre del dia, el president va fer saber que contractaran una auditoria mitjançant l’Associació Catalana de Municipis per avaluar la gestió passada i enfocar la futura. També va fer saber que per tal de prestar suport informàtic als municipis es contractarà un tècnic.

Tot seguit la nostra portaveu, Meritxell Cardona, va procedir a formular diverses preguntes al govern del Consell:

a) Va preguntar per com avançaven les negociacions amb el Consorci sobre la recollida selectiva de residus. Va respondre el vicepresident tercer Jaume Pujals explicant que hi havia una reunió prevista pel dia 11 de juny on demanarien que es millorés la freqüència de recollida, però que la recollida a negocis i empreses aniria a càrrec seu. També va dir que caldria apujar les taxes, fer agrupaments de municipis i crear estacions de recollida per a poder millorar el servei, i que per a poder retirar voluminosos els ajuntaments havien de sol·licitar-ho al Consorci i que aquest, en 24 hores, prestaria el servei.

b) Va preguntar per què a l’apartat de grups polítics de la seu electrònica del Consell Junts per Catalunya té el logo del partit valencià Compromís. Respongué la secretària, Pilar López, dient que es tractava d’un error i que es faria corregir.

c) Continuant amb la seu electrònica, va preguntar per què al cartipàs només hi apareixien tres àrees dirigides per tres vicepresidents, mentre que a l’esquema presentat al ple d’organització hi havia quatre àrees dirigides pels quatre vicepresidents del Consell. Respongué el president, Sergi Méndez, afirmant que era un error i que no hi havia hagut cap reestructuració del govern del Consell.

d) Sobre el nomenament d’un nou gerent, la portaveu va preguntar si la situació actual duraria gaire, ja que a la pràctica no hi ha gerent, i si en la designació d’aquest càrrec s’havien seguit els mateixos requisits que es fixaren quan es va voler proveir mitjançant un procés de selecció, que resultà fallit ja que qui el guanyà renuncià a la plaça abans de ser nomenat. El president va respondre que estaven pendents de fer el trànsit laboral de la persona escollida, que treballa a l’administració pública, i que s’havien seguit els mateixos criteris de selecció que per al procés inicial. La portaveu va preguntar la identitat d’aquesta persona, afegint que era pública veu i fama de qui es tractava, però el president no va voler fer cap comentari al respecte.

e) Sobre la presentació a Brussel·les de la Carta del Paisatge del Priorat, feta el 22 de maig, la portaveu va preguntar per què no s’havia informat a les comissions d’aquest esdeveniment. El president va respondre que hi havia anat no en qualitat de president del Consell Comarcal, sinó en qualitat de president de l’Associació ARCA. Tanmateix, el servei de premsa del Consell Comarcal va difondre una informació que feia explícit que la presentació la va fer com a president del Consell:

Sergi Méndez va afirmar que el cost del viatge no havia anat a càrrec del Consell Comarcal, sinó que l’havia sufragat ARCA. El ple es va cloure a les 19:40h.

Cerca

Notícies destacades

 • Junts aconsegueix que l’estat es comprometi a portar l’aigua de l’Ebre als Guiamets el maig que ve
  Junts aconsegueix que l’estat es comprometi a portar l’aigua de l’Ebre als Guiamets el maig que ve

  Els diputats al Congrés de Junts han aconseguit que el secretari d’Estat de Medi Ambient es comprometi a assegurar l’aigua als regants del Baix Priorat, en una reunió als Guiamets per a concretar la solució a la sequera. L’estat enllestirà les obres de canalització necessàries per a portar l’aigua de l’Ebre als Guiamets al maig…

 • Resum del ple extraordinari del Consell Comarcal del Priorat del 25 de juny de 2024
  Resum del ple extraordinari del Consell Comarcal del Priorat del 25 de juny de 2024

  L’ordre del dia tenia un sol punt a la convocatòria: el cessament del gerent actual, Sr. Joan Reig Roman, i el nomenament del Sr. Àngel Pérez Magrané com a nou gerent a partir de l’1 de juliol de 2024. Des de Junts Priorat hem celebrat que el Consell disposi finalment d’un gerent efectiu, a la…

 • Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva
  Junts aconsegueix eliminar l’IVA de l’oli d’oliva

  Aquesta mesura és fruït de la negociació del reial decret 8/2023 del mes de gener. El dia 10 de gener Junts per Catalunya negocia amb el PSOE millores en l’autogovern i el benestar i qualitat de vida dels catalans. Incorpora en els Reials Decrets, entre d’altres mesures, la rebaixa del 5% al 0% de l’IVA…

Arxius